3 jarige massage opleiding tot holistisch therapeut

Bij Positive Touch kunt u een 3 jarige massage opleiding volgen. Deze opleiding biedt u de mogelijkheid om u gedurende een geheel eigentijds ontwikkelingstraject te vormen tot een vakbekwaam en veelzijdig therapeut.

Onze massage opleiding

Onze massage opleiding is erop gericht om mensen te begeleiden bij heelwording en bewustwording van lichaam en geest. Het doen van zelfonderzoek waarbij aandacht is voor de mens als geheel heeft hierbij een belangrijke plaats. Onze opleiding heeft raakvlakken met psychodynamische therapie. Het uitgangspunt van onze opleiding is wie je bent, wat het lichaam daarbij tot uitdrukking wil brengen en welke lessen we daarvan kunnen leren.

Veelzijdig opleidingsprogramma

De opleiding heeft een veelzijdig en afwisselend opleidingsprogramma waarmee u mensen vanuit verschillende invalshoeken leert te begeleiden. Daarbij komt een breed kader aan massage inhoudelijke technieken aan bod, die afkomstig zijn uit verschillende stromingen van massage. Deze worden gecombineerd met vakken als haptonomie, therapeutische begeleiding, gespreksvoering, coaching en ademwerk. Naast vakinhoudelijke vaardigheden is er in de opleiding veel aandacht voor je eigen ontwikkelingsproces. Bewustwording van wat er in je omgaat en groeien en ontwikkelen in je eigen kracht vormen daarbij belangrijke pijlers. De opleiding is, niet geheel onbelangrijk, landelijk erkend op HBO niveau door de BATC/KTNO en het CAT. Door deze erkenning is het mogelijk om de sessies die u geeft in aanmerking te laten komen voor vergoedingen door zorgverzekeraars.

Over Positive Touch

Wij zijn een opleidingscentrum voor integraal holistische massage therapie. Binnen onze school begeleiden wij mensen in hun ontwikkeling tot integraal holistisch massage therapeut. De lessen die wij geven zijn inspirerend en uitnodigend. Kennis en kunde worden op die manier optimaal met elkaar gecombineerd. Daarnaast is er veel ruimte om ook zelf te ontdekken wie u bent en hoe u daarbij vanuit uw eigenheid met mensen kunt werken. Wij werken vanuit vier pijlers die samen de basis vormen voor het onderwijs dat wij verzorgen binnen onze school. Deze vier pijlers zijn de holistische visie, heelwording door bewustwording, krachten inherent aanwezig in de mens en integratie van verschillende stromingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via de website of bel ons!

Over de auteur