Veranderen is een keuze
Image default
Health / Alternative

De beste voedselthermometer

De voedselthermometer is een verplichte meetinstrument die gebruikt dient te worden bij het verplichte onderdeel meten en registreren. Voor veel ondernemers, en vooral in de horeca, is een voedselthermometer niet meer weg te denken bij temperatuurregistratie gedurende het gehele proces van inkoop en ontvangst tot proces van voedselproductie, opslag en verkoop van goederen en distrbutie. 

Welke voedselthermometer moet gebruikt worden?

Er zijn twee verschillende voedselthermometers die gebruikt kunnen worden voor temperatuurregistratie. Dat is de voedselthermometer met insteekvoeler of de infrarood voedselthermometer. Wanneer er sprake is van het meten en registreren van de kerntemperatuur van een product dan is het te adviseren gebruik te maken van een voedselthermometer met insteekvoeler. Wordt er inspectie uitgevoerd op inkomende en uitgaande goederen volstaat een voedselthermometer met infrarood optiek.

Waaraan moet de voedselthermometer voldoen?

Om de voedselveilig te kunnen borgen moet de voedselthermometer aan diverse richtlijnen voldoen worden. De belangrijkste zijn de richtlijnen van HACCP. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points en is een risicoanalyse voor het productieproces van levensmiddelen. Bedrijven dienen een voedselveiligheidsplan op te stellen waarin de risico’s voor voedselveiligheid beschreven staan. Het is een preventief plan waarin de maatregelen beschreven staan die toepepast moeten worden om de voedselveiligheid te kunnen borgen en de risico’s te minimaliseren.

Behalve HACCP zijn er ook richtlijnen als BRC en IFS waar de voedselthermometer eventueel aan dient te voldoen. De eisen om aan deze richtlijnen te voldoen ligt aan het bedrijf waaraan geleverd wordt. Dit heeft te maken met grensoverschrijdende handel en de te hanteren richtlijnen in het land van levering.

Op basis van de richtlijen van HACCP zijn er bovendien hygiënecodes opgesteld voor de verschillende branches. Voor elke branches is een aparte hygiënecode opgesteld, met de voor hun toepasbare richtlijnen. De richtlijnen van HACCP zijn namelijk lastig en zeer omvangrijk om toe te passen, en door de hygiënecodes wordt het proces voor de ondernemer vereenvoudigd. Wordt er voldaan de te hanteren hygiënecode wordt er automatisch voldaan aan de richtlijnen van HACCP.

De beste voedselthermometer

De beste voedselthermometer is de ebro thermometerDe hoogwaardige meetinstrumenten voldoen aan de bovengenoemde richtlijnen en zijn bovendien voorzien van een kalibratiecertificaat waarmee voldaan wordt aan de richtlijnen van ISO. De Ebro thermometer is uiterst nauwkeurig en zijn zeer handzaam, zodat ze eenvoudig inzetbaar zijn voor verschillende doeleinden.

Het is bovendien verplicht om de voedselthermometer jaarlijks te (laten) kalibrereren. Door het meetinstrument te kalibreren wordt gecontroleerd of er nog nauwkeurig gemeten wordt. Door de thermometer te laten controleren door een erkend bedrijf wordt de voedselthermometer na afronding van kalibratie voorzien van een ISO kalibratiecertificaat. Daarmee kan aangetoond worden dat er voldaan wordt aan de diverse richtlijnen en komt u tijdens controles niet voor verassingen te staan.

https://webshop.gullimex.com/nl-NL/Webshop/Producten/Food/Thermometers.aspx