Veranderen is een keuze
Image default
Bedrijven

Wat is een normale bloeddruk?

Wat is een goede bloeddruk? Een bloeddruk bestaat uit twee getallen. Het voorste getal staat voor de bovendruk en het tweede getal staat voor de onderdruk. Een normale bloeddruk is rond de 120/80 bij een volwassen persoon. Het bepalen van de bloeddruk wordt gedaan met een bloeddrukmeter. Wanneer het hart samentrekt wordt de bovendruk gemeten, omdat de bloeddruk dan het hoogste is. Wanneer het hart ontspant wordt de onderdruk gemeten, omdat de bloeddruk dan het laagste is. Van een te hoge bloeddruk wordt al gesproken als één van deze twee getallen te hoog is. De boven- en onderdruk hoeft dus niet allebei te hoog te zijn. Je bloeddruk is niet altijd hetzelfde, dit kan schommelen door het tijdstip van de dag, voeding en beweging.

Te hoge bloeddruk

Een bloeddruk van 140/90 of hoger is een hoge bloeddruk. Bij mensen boven de 60 jaar wordt een bloeddruk van 150/90 gezien als een verhoogde bloeddruk. Een hoge bloeddruk brengt extra risico’s met zich mee door een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Een hoge bovendruk verhoogt dit risico meer dan een te hoge onderdruk. Bij een langdurig verhoogde bloeddruk kunnen meerdere klachten optreden zoals hoofdpijn, misselijkheid, slecht zicht, vermoeidheid en kortademigheid. Een hoge bloeddruk kan veroorzaakt worden door onder andere ongezond eten, overgewicht, stress, erfelijkheidsfactoren, roken of te weinig beweging. Sommige ziekten zoals een trage schildklier kunnen ook een hoge bloeddruk veroorzaken. Tegen een te hoge bloeddruk kunnen middelen voorgeschreven worden.

Te lage bloeddruk

Een bloeddruk lager dan 120/80 wordt gezien als een te verlaagde bloeddruk. De bloeddruk is te laag bij waarden onder de 100/60. Een lage bloeddruk geeft minder risico’s dan een te hoge bloeddruk. Wel kun je klachten ervaren als vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid en slecht zicht. Tegen een te verlaagde bloeddruk worden meestal geen middelen voorgeschreven. Bij een te lage bloeddruk kan de arts, afhankelijk van de risico’s voor de persoon in kwestie, eventueel middelen voorschrijven. Wel kun je met een lage bloeddruk leren omgaan om zo je klachten te verminderen.