Veranderen is een keuze
Image default
Vervoer en transport

Welke impact heeft de luchtvaart op het stikstofprobleem?

Dat we in Nederland worden geconfronteerd met een stikstofprobleem is reeds enige tijd bekend. De overheid is daarbij koortsachtig op zoek naar nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het probleem dat door stikstof wordt veroorzaakt kan worden aangepakt. Het valt daar vooral bij op dat één sector in het bijzonder buiten schot blijft. Het gaat hierbij dan concreet om de luchtvaartsector. Voor veel mensen is dit een vreemde vaststelling. Toch hoeft dat in de praktijk helemaal niet zo vreemd te zijn. Hoe komt dat verklaren we je graag door middel van de onderstaande informatie.

Beperkt aandeel in uitstoot van stikstofoxiden

Voor de luchtvaart geldt dat het verschil tussen enerzijds de uitstoot en anderzijds de depositie van ongelofelijk groot belang is. Verschillende berekeningen die werden uitgevoerd hebben duidelijk gemaakt dat de luchtvaart in principe relatief weinig stikstofoxiden uitstoot. Amper voor twee procent van de stikstofoxiden dat het verkeer uitstoot zou worden veroorzaakt door vliegtuigen tijdens het opstijgen en tijdens het landen. Voor vliegtuigen geldt weliswaar dat er ook tijdens de vlucht stikstof wordt uitgestoten. Echter gebeurt de uitstoot van deze stikstof op een dergelijke grote hoogte dat de stikstof niet meer neerdaalt in de Nederlandse natuurgebieden. 

Bovenstaande gezegd hebbende is het helemaal niet zo dat er geen aandacht wordt besteed aan de uitstoot van stikstof in de luchtvaart. De Commissie-Remkes had bijvoorbeeld eerder reeds laten optekenen zich ook te zullen richten op de stikstofuitstoot die wordt gerealiseerd door niet alleen de luchtvaart, maar ook door de scheepvaart.

Welke sectoren worden met de grootste uitdagingen geconfronteerd?

Binnen een groot aantal sectoren brengt het probleem van stikstof de nodige uitdagingen met zich mee. Dit gezegd hebbende is het zo dat voornamelijk de sectoren van de bouw en de landbouw het hardst getroffen blijken te zijn. Binnen de bouw geldt op moment van schrijven dat er nog niet zoveel mogelijkheden bestaan om de uitstoot van stikstof (drastisch) te reduceren. Deze wordt dan ook voornamelijk veroorzaakt door met name:

  • Kranen; 

  • Busjes; 

  • Vrachtwagens. 

Wel is het zo dat de elektrische vrachtwagen langzaam maar zeker haar intrede aan het maken is. Voor elektrische bouwmachines geldt op moment van schrijven dat ze vooralsnog toekomstmuziek zijn. In de toekomst zullen er mogelijks dus wel nog verschillende vorderingen kunnen worden gemaakt voor wat het reduceren van de uitstoot van stikstof binnen de bouwsector betreft. 

Hoe kan de landbouwsector het probleem aanpakken?

Maar liefst 40 procent van de totale hoeveelheid aan stikstof die neerdaalt in Nederland zou afkomstig zijn uit de landbouwsector. Binnen deze sector worden er dan ook steeds meer acties ondernomen om hier iets aan te doen. Innovaties op dit vlak hoeven helemaal niet ver worden gezocht. Zo kan het bijvoorbeeld reeds helpen om een bepaalde helling te voorzien om de urine van de koeien niet te laten verbinden met de mest. Ook het gebruik van stikstofarm veevoer zou een belangrijk deel van de oplossing kunnen betekenen. Dit niet in het minst omdat het merendeel van de (Nederlandse) boeren helemaal niet van plan zijn om hun bedrijf te verkleinen.