Veranderen is een keuze
Image default
Health / Alternative

De nieuwe WKKGZ wet en de klachtenregeling voor de zorgaanbieders

Met de nieuwe wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) verplicht iedere zorgaanbieder binnen de gezondheidszorg in Nederland tot het inrichten van een interne klachtenregeling, onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Belangrijk is dat met deze nieuwe wet de zorg verder kan worden verbeterd en dat klachten ook serieus worden beoordeeld en afgehandeld.

Verplichtingen zorgaanbieders

Voor de zorgaanbieders zijn er meer verplichtingen zoals:
– Het beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van de aangeboden zorg waardoor de klant een betere keuze kan maken voor een aanbieder,
– Informatie verstrekken over de behandelingen en of incidenten van de gezondheid,
– Eventuele fouten die worden gemaakt moeten worden vermeld in het medisch dossier,
– Er is een uitgebreidere meldplicht bij de inspectie van de Gezondheidszorg,
– Referenties van nieuwe zorgaanbieders moeten nagetrokken worden,
– Er moet een onafhankelijk

De klachtenprocedure

Wanneer een klant een klacht heeft over de geleverde zorg dan kan hij/zij bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder deze klacht melden. De zorgverlener zal 6 weken de tijd hebben om de klacht naar tevredenheid af te handelen. Wanneer de klacht niet binnen deze tijd of wanneer de klant het niet eens is met de uitspraak c.q. oplossing dan kan deze zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie. Deze nieuwe commissie kan een bindende uitspraak doen en zelfs een schadevergoeding toekennen tot 25.000 Euro. Vroeger kon dit alleen maar via de rechter en dit was voor veel aanklagers een lastige weg om te bewandelen. Omdat de drempel om een klacht te melden lager wordt gemaakt en er nu ook werk wordt gemaakt van een klacht zullen zorgaanbieders de kwaliteit van hun zorg continue verbeteren. In de praktijk is het overigens zo dat de aangewezen klachtenfunctionaris in veel gevallen tot een goed compromis komt tussen zorgaanbieder en aanvrager.

https://zorggeschil.nl