Veranderen is een keuze
Image default
Health / Alternative

Welke veranderingen komen er met de nieuwe WMCZ wet in 2018?

Op dit moment ligt het wetsvoorstel Wmcz (de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) bij de Tweede kamer. Een document dat al sinds 2008 in ontwikkeling is en dient ter vervanging van de oude wet van 1996. De voornaamste zorg van de Wmcz 2018 is het versterken van de positie van cliëntenraden. Benieuwd wat er eigenlijk allemaal te gebeuren staat? Hier zijn alvast de belangrijkste veranderingen die de Wmcz 2018 betekent.

Van advies- naar instemmingsrecht

Het is al lange tijd een doorn in het oog van cliëntenraden dat de mate van invloed vrij beperkt te noemen is. De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen brengt hier alleszins, wat ook in lijn is met Governancecode Zorg, verandering in. Concreet krijgen cliëntenraden instemmingsrecht op een aantal beslissingen. De mogelijkheid om ongevraagd advies te mogen geven blijft en bovendien kan er na een beslissing of uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden in beroep worden gegaan bij de kantonrechter.

Sterkere en snellere communicatie

Dat cliëntenraden vaak te laattijdig om advies gevraagd worden om zich goed in te lezen in een onderwerp is een oud zeer. Bovendien heeft die communicatie wel eens de neiging om te wollig taalgebruik te bevatten. De Wmcz 2018 verplicht de instelling om advies te vragen aan de cliëntenraad op een tijdige en begrijpelijke manier.

Verandering voor de kleine zorgaanbieders

Er zijn tal van kleine spelers actief op de markt die aan een maximum van tien personen zorg verlenen. Voor deze kleine zorgaanbieders is er goed nieuws: wanneer de nieuwe Wet in voege treed zijn ze niet langer verplicht om een cliëntenraad te hebben.

Maatwerk

Cliëntenraden en zorgaanbieders krijgen dankzij de nieuwe Wmcz ook meer opties om hun eigen ding te doen. In de praktijk kan er afgeweken worden van de wettelijke regelingen en wordt maatwerk mogelijk. Zo kunnen er afspraken op maat worden gemaakt over de wijze van medezeggenschap en een groter draagvlak op poten worden gezet. Wat dat draagvlak betreft is er nog een grote wijziging: cliënten of hun vertegenwoordigers die langdurig in een zorginstelling verblijven moeten de optie krijgen inspraak te hebben over alles wat een directe invloed heeft op hun dagelijkse leven.